1. Retouren

1.1. Terugsturen binnen 14 dagen

De Koper heeft binnen 14 dagen het recht om, zonder opgave van redenen, eenzijdig het contract te beëindigen dat buiten de bedrijfsruimte van de handelaar of op afstand is gesloten, en om het product/de producten te retourneren. De periode van 14 dagen begint op de dag waarop de Koper, of een door de Koper aangewezen derde partij die niet de vervoerder/leverancier is, de artikelen die onder het contract vallen, heeft ontvangen.

De Koper is verplicht om de Verkoper binnen een periode van 14 dagen op de hoogte te stellen van de beslissing om het contract te beëindigen, en dit kan worden gedaan door in te loggen op het klantaccount op https://account.euro-markt.nl/orders en een retouraanvraag in te dienen. Na het indienen van de retouraanvraag ontvangt de koper informatie over hoe de retournering moet worden uitgevoerd.

Als alternatief kan de koper het retourformulier invullen via de volgende link. Het retouradres staat vermeld in het retourformulier.

Het wordt beschouwd als tijdige retournering als de artikelen worden verzonden vóór het verstrijken van de 14e dag vanaf de dag waarop de Koper de Verkoper op de hoogte heeft gesteld van de beslissing om het contract te beëindigen.

Let op: Bij het retouradres is alleen toegang mogelijk via koeriers. Persoonlijke ophaling en aflevering zijn niet mogelijk. Pakketten waarvoor betaald moet worden, worden niet geaccepteerd.

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen met de bezorgdienst die de Koper voor de retourzending heeft gebruikt, daarom adviseert de Verkoper de Koper om het trackingnummer aan te vragen. Op deze manier kan de Koper er zeker van zijn dat het product aan de Verkoper is geleverd.

Bovendien is de Verkoper niet verantwoordelijk als de Koper het product naar het verkeerde adres retourneert.

Het geretourneerde product moet zich in de originele staat bevinden, onbeschadigd en met alle originele labels, stickers en verpakking intact. Bovendien moet het product, indien van toepassing, de originele documentatie en accessoires bevatten die bij het product waren inbegrepen op het moment van aanschaf.

Het is van cruciaal belang dat het product in de originele staat wordt geretourneerd, zonder zichtbare tekenen van gebruik of schade. Als het product beschadigd is of duidelijke tekenen van gebruik vertoont, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de terugbetaling te weigeren.

Door zich aan deze voorwaarden te houden, zorgt de Koper ervoor dat het product op de juiste wijze kan worden geïnspecteerd en beoordeeld door de Verkoper om te bepalen of het in aanmerking komt voor een terugbetaling. De mogelijkheid van de Verkoper om het product door te verkopen of eventuele mogelijke schade te beoordelen, is afhankelijk van de originele staat.

Alleen claims die voldoen aan alle bovengenoemde voorwaarden worden positief afgehandeld.

Vanwege hygiënische redenen is het voor bepaalde producten niet mogelijk om het contract binnen 14 dagen te retourneren.

1.2. Levering van een verkeerd, beschadigd of defect product

In het geval dat de Koper een verkeerd, beschadigd of defect product ontvangt, is het vereist dat de Koper de Verkoper op dezelfde dag van ontvangst van de artikelen op de hoogte stelt. Deze melding moet het specifieke probleem met de artikelen aangeven. Het is essentieel dat de Koper deze informatie tijdig verstrekt en eventuele afwijkingen of gebreken die bij ontvangst van de artikelen worden waargenomen, onmiddellijk aan de Verkoper communiceert.

Nadat de Verkoper de melding van verkeerde, beschadigde of defecte artikelen van de Koper heeft ontvangen, zal de Verkoper de klacht erkennen en overgaan tot bevestiging van de geldigheid van het probleem.

Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling, omruiling of verzending van nieuwe artikelen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Koper te verzoeken de artikelen op eigen kosten te retourneren. De Koper is verantwoordelijk voor het regelen van de retourzending en het betalen van eventuele bijbehorende kosten. Na ontvangst van het geretourneerde product/de geretourneerde producten en verificatie van de staat ervan, zal de Verkoper de Koper terugbetalen voor de kosten die zijn betaald om de artikelen te retourneren. Houd er echter rekening mee dat de terugbetaling voor de verzendkosten van de retourzending beperkt zal zijn tot het bedrag dat gelijk is aan de kosten van de standaardlevering. Als de Koper ervoor heeft gekozen om extra te betalen voor versnelde verzendmethoden, zoals levering de volgende dag, expresslevering of levering op een aangewezen dag, om de artikelen te retourneren, zal de Verkoper de Koper enkel terugbetalen voor de kosten van de standaardlevering. De Verkoper erkent dat de keuze voor een duurdere verzendoptie voor de retourzending naar eigen inzicht van de Koper is, maar de terugbetaling voor de verzendkosten van de retourzending zal gebaseerd zijn op het tarief voor standaardlevering.

Nadat de klacht is geverifieerd, neemt de Verkoper de verantwoordelijkheid voor de fout of schade op zich en regelt deze prompt de levering van nieuwe artikelen, kosteloos, aan de Koper. Als de Verkoper niet in staat is om een besteld product te leveren, bestaat de mogelijkheid om een ander product te kiezen of een terugbetaling te ontvangen.

Als de Koper ervoor kiest om het onjuiste, beschadigde of defecte product te ruilen voor een ander product met een hogere waarde, is de Koper verantwoordelijk voor het betalen van het prijsverschil tussen het oorspronkelijke product en het nieuwe, duurdere product. De Verkoper zal de Koper de bijgewerkte kosten verstrekken en de nodige betalingsregeling faciliteren.

Daarentegen, als de Koper een vervangend product selecteert dat een lagere waarde heeft dan het oorspronkelijke artikel, zal de Verkoper de Koper het prijsverschil terugbetalen. De terugbetaling zal worden verwerkt via dezelfde betaalmethode die is gebruikt voor de originele aanschaf, waarbij er wordt gezorgd dat de Koper de juiste vergoeding voor het prijsverschil ontvangt.

In het geval dat de klacht wordt geverifieerd en de Verkoper niet in staat is om het bestelde product te leveren en de Koper geen ander product wenst, heeft de Koper recht op een volledige terugbetaling.

1.3. Terugbetaling

Nadat de Verkoper heeft bevestigd dat het geretourneerde product voldoet aan alle voorwaarden voor retournering, zal de Verkoper een volledige terugbetaling uitvoeren.

Indien van toepassing omvat de terugbetaling geen bijkomende kosten die door de koper zijn gemaakt, zoals douanekosten of invoerrechten.

De Verkoper zorgt ervoor dat de terugbetaling zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd, en altijd binnen 30 dagen na de datum waarop de Verkoper de Koper heeft geïnformeerd dat de terugbetaling is goedgekeurd.

2. Garantie, vervanging en retournering van producten met fabricagefouten

De Verkoper hecht veel belang aan de kwaliteit van de artikelen. De Koper moet de Verkoper binnen 2 maanden na de dag waarop het gebrek werd opgemerkt op de hoogte stellen van mogelijke productdefecten. Dit wordt gedaan via info@euro-markt.nl of schriftelijk, met een bijgevoegde foto en een gedetailleerde beschrijving van de waargenomen gebreken. Als de Koper de Verkoper niet binnen de gestelde periode of uiterlijk binnen de vermelde garantieperiode op de hoogte stelt van het productdefect, verliest de Koper het recht op reparatie, vervanging of retournering van het product.

Nadat de Verkoper de melding van de Koper over de retournering van het defecte product heeft ontvangen, zal de Verkoper de Koper zo snel mogelijk informeren over de rechtvaardiging van de klacht en of de retournering van het product is goedgekeurd. Als de Koper het product naar het retouradres stuurt zonder voorafgaande kennisgeving aan de Verkoper, kan het pakket worden afgewezen op de plaats van bestemming. Vervoerskosten worden niet vergoed door de ontvanger op de plaats van bestemming.

De Koper is verantwoordelijk voor het regelen van de retourzending en het betalen van eventuele bijbehorende kosten. Indien de klacht wordt geverifieerd, zal de Verkoper de Koper terugbetalen voor de kosten die zijn betaald om de artikelen te retourneren. Het is echter belangrijk op te merken dat de terugbetaling voor de verzendkosten van de retourzending beperkt zal zijn tot het bedrag dat gelijk is aan de kosten van de standaardlevering. Als de Koper ervoor heeft gekozen om extra te betalen voor versnelde verzendmethoden, zoals levering de volgende dag, expresslevering of levering op een aangewezen dag, om de artikelen te retourneren, zal de Verkoper de Koper enkel terugbetalen voor de kosten van de standaardlevering. De Verkoper erkent dat de keuze voor een duurdere verzendoptie voor de retourzending naar eigen inzicht van de Koper is, maar de terugbetaling voor de verzendkosten van de retourzending zal gebaseerd zijn op het tarief voor standaardlevering.

Nadat de Verkoper het geretourneerde product heeft ontvangen en mogelijke productdefecten heeft bevestigd, zal de Verkoper de Koper de mogelijkheid bieden om het product te laten repareren of vervangen met het identieke model of een nieuwer model van hetzelfde product als reparatie niet mogelijk is.

Als reparatie niet mogelijk is en het identieke product niet meer beschikbaar is, kan de Koper een ander product kiezen dat beschikbaar is op de website euro-markt.nl. Als het andere product een hogere waarde heeft, is de Koper verantwoordelijk voor het betalen van het prijsverschil tussen het oorspronkelijke product en het nieuwe, duurdere product. De Verkoper zal de Koper de bijgewerkte kosten verstrekken en de nodige betalingsregeling faciliteren. Als de Koper daarentegen een vervangend product selecteert dat een lagere waarde heeft dan het oorspronkelijke artikel, zal de Verkoper het prijsverschil aan de Koper terugbetalen. De terugbetaling zal worden gedaan via dezelfde betaalmethode als gebruikt voor de oorspronkelijke aankoop, zodat de Koper de juiste vergoeding ontvangt voor het prijsverschil.

De levering van het identieke of andere product dat de Koper kiest, zal zo snel mogelijk en kosteloos worden gedaan via de bezorgdienst, vanaf de datum waarop de Verkoper de vervanging van het defecte product of levering van een nieuw model heeft bevestigd.

Als reparatie of vervanging met het identieke of andere product niet mogelijk is en de Koper ervoor kiest om het contract te beëindigen, zorgt de Verkoper ervoor om de volledige terugbetaling zo snel mogelijk uit te voeren, altijd binnen 30 dagen na de datum waarop de Verkoper de Koper heeft geïnformeerd dat de terugbetaling is goedgekeurd. Indien van toepassing omvat de terugbetaling niet de oorspronkelijke verzendkosten en eventuele bijkomende kosten die door de Koper zijn gemaakt, zoals douanekosten of invoerrechten.

Het product heeft garantie indien vermeld op de garantiekaart of factuur. De garantie is geldig in overeenstemming met de instructies op de garantiekaart.

2.1 Garantie

De Verkoper doet hierbij afstand van enige garantie met betrekking tot artikelen die zijn blootgesteld aan misbruik, verkeerd gebruik, verwaarlozing, onjuiste behandeling of enige andere vorm van opzettelijke of onopzettelijke schade veroorzaakt door de Koper of een derde partij.

De garantie van de Verkoper is alleen van toepassing op artikelen die worden gebruikt in overeenstemming met de verstrekte instructies, aanbevolen richtlijnen en beoogde doeleinden. Elke wijziging, aanpassing of manipulatie van de artikelen door de Koper of een onbevoegd persoon maakt elke garantie van de Verkoper ongeldig.

De Koper erkent en begrijpt dat de Verkoper niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele gebreken, storingen of schade die voortvloeien uit het misbruik of verkeerd gebruik van de artikelen.

De Koper neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het correcte gebruik, onderhoud en hanteren van de artikelen op een wijze die in overeenstemming is met de instructies van de Verkoper en de normen in de branche.

De Verkoper adviseert de Koper om voorzichtigheid te behouden, de aanbevolen procedures te volgen en de artikelen op verantwoorde wijze te gebruiken om eventuele schade of gevaren te voorkomen. De Koper erkent dat verkeerd gebruik of misbruik van de artikelen kan leiden tot letsel, schade aan eigendommen of het vervallen van eventuele van toepassing zijnde garanties.

Door de artikelen te kopen en te gebruiken, stemt de Koper ermee in de Verkoper vrij te stellen van enige aansprakelijkheid, claims of schade die voortvloeien uit het misbruik of verkeerd gebruik van de artikelen, waaronder maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of financiële verliezen.

Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om professioneel advies in te winnen, veiligheidsrichtlijnen te volgen en de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij het gebruik van de artikelen om hun veilige en juiste gebruik te waarborgen.

Deze vrijwaring van garantie is een aanvulling op eventuele andere vrijwaringen, beperkingen of uitsluitingen zoals vermeld in de algemene voorwaarden of het garantiebeleid van de Verkoper.

3. Vervanging van producten

De Verkoper biedt geen mogelijkheid om aangekochte producten te vervangen door andere producten die bij euro-markt.nl worden verkocht.

Als de Koper het product wil vervangen, kan hij/zij gebruik maken van het retourrecht zoals vermeld in artikel 1.1. van deze voorwaarden. Vervolgens kan er een nieuw product worden aangeschaft.

4. Schriftelijke klachten

In het geval dat om welke reden dan ook de Koper niet tevreden is met de aankoop of de service op euro-markt.nl, kan de Koper een schriftelijke klacht indienen via e-mail naar info@euro-markt.com of deze per post versturen naar het adres van de Verkoper.

Om een specifieke bestelling waartegen de Koper bezwaar heeft sneller te kunnen identificeren, wordt de klager aanbevolen om het bestelnummer, het rekeningnummer of de gebruikersnaam te vermelden.

Voor alle schriftelijke klachten van klanten is de Verkoper verplicht om binnen 15 dagen na ontvangst van de klacht te reageren.

Recent bekeken