Elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van deze website (euro-markt) wordt beschouwd als een Gebruiker. Door gebruik te maken van de diensten van deze website accepteert de Gebruiker alle hieronder vermelde voorwaarden.

Het is niet verplicht voor de Gebruiker om zich te registreren om deze site te bezoeken of een aankoop te doen. Ongeacht de registratie kan de Gebruiker producten kopen, betalingen doen en gebruikmaken van de diensten van deze website.

1. Algemeen

De website euro-markt.nl biedt gebruikers de mogelijkheid om producten van verschillende fabrikanten te kopen.

2. Auteursrecht

Alle inhoud van deze site (euro-markt.nl) mag niet worden gereproduceerd, verspreid of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper, of op een manier die schade kan toebrengen aan de Verkoper of een andere derde partij. Inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, mag alleen worden gebruikt voor de individuele behoeften van de Gebruiker, met inachtneming van alle auteursrechten, eigendomsrechten en rechten van derden.

Ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze website, zonder toestemming van de auteursrechthebbende, wordt beschouwd als schending van het auteursrecht en kan leiden tot juridische stappen.

3. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

De Verkoper behoudt zich het recht voor om gegevens bij te werken, te wijzigen en te verwijderen van deze website, en behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en andere informatie op deze site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden van kracht op het moment dat ze op deze website worden gepubliceerd.

4. Inhoud van de Website en Hyperlinks

Hyperlinks op deze website kunnen leiden naar websites van derden. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de informatie op webpagina's van derden die toegankelijk zijn via hyperlinks op de website van euro-markt, noch kan hij verantwoordelijk worden gehouden voor het ongepaste gebruik van de inhoud op zijn website, wat de exclusieve verantwoordelijkheid is van de Gebruiker.

5. Gebruikersinhoud

Deze website mag niet worden gebruikt voor illegale doeleinden of doeleinden die verband houden met misdrijven of onwettige activiteiten van welke aard dan ook. Het is verboden om illegaal, beledigend, ongepast en gevaarlijk materiaal te verzenden, te gebruiken of te hergebruiken, of materiaal dat inbreuk kan maken op auteursrechten, geregistreerde handelsmerken, privacy of andere rechten, of materiaal dat op enigerlei wijze beledigend kan zijn voor derden, dat computer virussen kan bevatten, politieke propaganda, reclame, massaberichten, massamailing of enige andere vorm van spam, en in het algemeen elke andere vorm van last. De website en producten mogen niet worden gebruikt voor illegale, pornografische, onwaarheidsgetrouwe, discriminerende of racistische doeleinden.

De Gebruiker is verplicht om alle informatie en inhoud die hij of zij kan raadplegen via de website of via de website van derden waarnaar een link op deze website staat, op een juiste, nauwkeurige en correcte manier te gebruiken.

De Verkoper heeft het recht om de toegang tot de website te weigeren of bestellingen te annuleren voor Gebruikers die de inhoud illegaal gebruiken en/of enige van de bepalingen in dit document naar eigen goeddunken hebben geschonden.

6. Overeenkomsten op afstand

Deze Voorwaarden maken deel uit van de verplichtingen van de Verkoper, en hebben tot doel de Koper op een duidelijke en begrijpelijke manier te informeren, vóór het sluiten van een Overeenkomst op Afstand, over een aantal omstandigheden die relevant zijn voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van de overeenkomst, in overeenstemming met de wet.

De term Koper verwijst naar elke gebruiker van deze website, of het nu een natuurlijke persoon of rechtspersoon is, die een product op de website van de Verkoper bestelt en betaalt.

De Verkoper handelt namens zichzelf door middel van de verkoop via de website euro-markt.nl

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op elk moment te wijzigen, en deze wijzigingen worden van kracht bij publicatie op deze website.

Bij het bestelproces op deze website en vóór de orderbevestiging is de Koper verplicht om te aanvaarden/verklaren dat hij/zij bekend is met en instemt met de Aankoopvoorwaarden. Na orderbevestiging wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten en naar de Koper te worden verzonden via een e-mailbevestiging. De Aankoopvoorwaarden maken deel uit van de op afstand gesloten overeenkomst, samen met de specificaties en de prijs van het/de gekochte product(en).

Voor het sluiten van de overeenkomst is het noodzakelijk dat de Koper een persoon is met volledige handelingsbekwaamheid.

De Gebruiker is niet verplicht om zich te registreren, maar als hij/zij dat wenst, kan hij/zij dit doen via het registratieformulier op euro-markt.

De Koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en authenticiteit van de ingevoerde gegevens bij registratie. Als de gegevens wijzigen, is de Koper verplicht om de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen.

De waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de ingevoerde gegevens zijn belangrijk voor een juiste bestelling en levering. In geval van onjuiste gegevens is de Verkoper niet verantwoordelijk voor eventuele problemen.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen onder deze Voorwaarden in geval van een incident of gebeurtenis waar de Verkoper geen invloed op heeft, zoals natuurrampen, oorlog, terrorisme, staking, verschillende beperkingen of vertragingen bij vervoerders of vertragingen bij ontvangst van artikelen.

7. Gebruikersaccount

De Koper kan de artikelen rechtstreeks bestellen in de webwinkelinterface, met of zonder registratie.

Bij het aanmelden voor een website en het bestellen van artikelen is de klant verplicht om juiste informatie te verstrekken. De Koper moet de informatie in het account bijwerken na elke wijziging. De Verkoper gaat ervan uit dat de informatie die de Koper heeft verstrekt in het account en tijdens het bestelproces correct is.

Toegang tot een gebruikersaccount is beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De Koper verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid te behouden van de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot zijn/haar account.

De Verkoper heeft het recht om het gebruikersaccount te verwijderen, vooral als de Koper zijn/haar account gedurende meer dan 24 maanden niet heeft gebruikt of als de Koper zijn/haar verplichtingen met betrekking tot de Koopovereenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) schendt.

8. Productinformatie

Alle producten worden gepresenteerd met de beschrijving en foto's in eigendom van de Verkoper.

Elke ongeoorloofde kopie en gebruik van de inhoud van deze website is verboden.

De informatie op de website van euro-markt, in elke product- en dienstbeschrijving, met bijbehorende foto's, afbeeldingen of video's, evenals handelsmerken, dient uitsluitend ter informatie van de klanten. Daarom is de Verkoper niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de verstrekte informatie, maar de Verkoper verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om deze fouten en omissies zo snel mogelijk te corrigeren.

Productafbeeldingen die het onderwerp zijn van een aankoop hoeven niet altijd overeen te komen met de ontvangen producten, vooral omdat dit afhankelijk kan zijn van de monitorinstellingen op de computer van de klant, de kleurwaarneming van de klant op het scherm, enz. In geval van enige afwijking tussen het product dat op de foto wordt getoond en het geleverde product, is dit niet te wijten aan een productdefect.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele vertaalfouten.

Het gewenste product kan alleen worden besteld als het beschikbaar is. Vanwege het grote aantal gelijktijdige bestellingen kan informatie over de beschikbaarheid van producten onjuist zijn en niet overeenkomen met de voorraad in het magazijn.

Als het bestelde product niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte stellen. De Koper wordt op de hoogte gebracht van de datum waarop het product weer beschikbaar zal zijn en krijgt de mogelijkheid aangeboden om een alternatief product van euro-markt aan te schaffen dat beschikbaar is voor levering en dat qua kenmerken het dichtst in de buurt komt van een product dat niet kon worden geleverd.

9. Productprijzen en leveringskosten

Alle prijzen op de website euro-markt worden vermeld in € (EUR) (wijzig naar de valuta van uw verblijfsland).De btw is inbegrepen in de prijs van het product.

Voordat de bestelling wordt bevestigd, heeft de Koper inzicht in de uiteindelijke prijs die moet worden betaald voor de bestelling. De uiteindelijke prijs wordt uitgedrukt als de som van afzonderlijk vermelde onderdelen: de prijs van het product, de prijs van de btw en de leveringskosten (indien deze niet gratis zijn).

Voor details over verzending, het volgen van de bestelling en levertijden, zie Verzending en Bestelling volgen.

10. Betaalmethode

De Koper kan het product bestellen en kopen als geregistreerde gebruiker of als gast. Het product wordt als besteld beschouwd wanneer de Koper het gehele bestelproces heeft voltooid. Betaling van bestelde producten kan op de volgende manieren worden gedaan:

  • Credit and debit cards: Visa, MasterCard
  • PayPal
  • Rembours (COD)
  • iDeal, Sofort

Kaartbetalingen worden gedaan via een geïntegreerd kaartbetalingsysteem op deze website. De gegevens van de kaart en de eigenaar worden niet bewaard op de servers van de Verkoper. De aankoop wordt gedaan na een succesvolle autorisatie van de kaart. Als het systeem weigert een kaartbetaling te autoriseren, is een andere betaalmethode vereist. De Verkoper biedt geen informatie over de redenen voor afwijzing van kaarten, die van technische of zakelijke aard kunnen zijn. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de betaling is voltooid.

Nadat de betaling is voltooid, wordt de Koper op de hoogte gesteld via e-mail of sms van de voltooide bestelling en de gesloten overeenkomst. Als de Koper deze melding niet ontvangt, is het raadzaam te controleren of het bericht zich in de Ongewenst/Spam folder bevindt en of de mailbox vol is.

11. Kortingen en kortingscodes

De Verkoper zal soms verschillende kortingen en kortingscodes aanbieden, zoals seizoenskortingen, vakantiekortingen, Black Friday, enzovoort.

Geregistreerde gebruikers worden als eerste op de hoogte gesteld via e-mail of sms over promotionele kortingen en updates.

De kortingscode wordt ingevoerd tijdens het bestelproces, en de korting wordt verkregen door de code in het juiste veld in te voeren. Als de Koper een kortingscode wil gebruiken, moet hij/zij deze invoeren voordat de bestelling is voltooid. Zodra de bestelling is voltooid, is het niet meer mogelijk om de kortingscode ervoor te gebruiken. In dat geval kan de kortingscode worden gebruikt voor navolgende bestellingen.

De koper kan slechts één kortingscode per bestelling gebruiken. Kortingscodes worden niet gecombineerd met andere promoties.

12. Geschillenbeslechting

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wet van de staat en de rechtbanken van de statutaire vestigingsplaats van de Verkoper in Hong Kong.

Recent bekeken